KOBIETY-WICEPREZYDENCI
CZŁONKINIE RAD PAŃSTWA I KOLEKTYWNYCH GŁÓW PAŃSTW

Maria Ghitulicâ

W okresie 1979-82 była wiceprzewodniczącą rady dystryktu Olt, a potem tzn. od 1980 do 1982 sekretarzem Wielkiego Zgromadzenia Narodowego (parlamentu). W latach 1982-85 i 1988-89 pełniła funkcję jego wiceprzewodniczącej. Od 1985 do 1989 r. była wiceprzewodniczącą Rady Państwa i wiceprezydentem Rumunii.