WŁADCZYNIE 1350

Maria Fadrique Aragońska

Urodziła się w 1370 r. jako córka Ludwika Fadrique Aragońskiego, hrabiego Malty, Gozo, Salony, pana Zeitunion, Loidoriki, Gardiki, Galaksidi i Vitrinitzy oraz kapitana Siderokastronu, i Heleny Asaniny Kantakuzeny. 23.X.1382 r., po śmierci ojca, Maria została hrabiną Salony i panią Siderokastronu. Z powodu jej małoletniości władzę regencyjną w jej imieniu sprawowała matka. W 1394 r. Salona została najechana przez sułtana tureckiego Bajezida I Błyskawicę. Najeźdźcy zabili matkę Marii. Ona sama została włączona do sułtańskiego haremu. Bajezid I odtrącił ją i zamknął w więzieniu w Adrianpolu. Zamordowano ją tam w 1395 r.