GUBERNATORKI 1640
WŁADCZYNIE 1700

Maria Elżbieta von Habsburg

Urodziła się 13.II.1680 r. w Linzu w Niemczech. Była córką cesarza rzymsko-niemieckiego Leopolda I i Eleonory Magdaleny von Pfalz-Neuburg. Nigdy nie wyszła za mąż. W 1724 r. jej brat, cesarz Karol VI, mianował ją namiestniczką Niderlandów Austriackich (Belgia i Luksemburg). Funkcję tę sprawowała do swej śmierci w 1741 r. Dysponowała odpowiednią ilością pieniędzy by prowadzić dwór na wysokim poziomie. Stała się mecenaską kultury, szczególnie muzyki. Była kochana przez swoich poddanych. Jej polityka nie zawsze była doceniana na dworze wiedeńskim. Arcyksiężna Maria Elżbieta von Habsburg zmarła 26.VIII.1741 r. w zamku Marienmont koło Morlanwelz w Hennegau. Pochowano ją w Brukseli. W 1749 r. przeniesiono jej szczątki do Wiednia.