MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI 
WICEPREMIERZY 2001-10 

Maria dos Santos Lima da Costa Tebús Torres

Urodziła się 02.IX.1958 r. w Santa Filomena na Wyspie Świętego Tomasza. Jest mężatką. Zdobyła licencjat z ekonomii w Instytucie Gospodarki Narodowej w Odessie w byłym ZSRR (studiowała tam w latach 1979-1984). Potem dokształcała się na kursach z zakresu finansów publicznych w Stanach Zjednoczonych (1987), studiowała programowanie finansowe w Oeiras w Portugalii (1996), a także wykonanie budżetu w Instytucie Administracji Publicznej we Francji (1996). W latach 1985-1986 kierowała departamentem budżetu w Ministerstwie Finansów, a potem szefowała departamentowi planowania i kontroli finansowej (1991-1994). W 1995 r. była dyrektorem ds. skarbu i "Património" (?). Stała także na czele dyrekcji (?) finansów (Directora da Direcção de Finanças). W latach 1999-2002 pracowała jako doradczyni w Ministerstwie Finansów i Planowania. Od 08.IV.2002 r. do 09.VIII.2003 r. była ministrem finansów i planowania (od 03.X.2002 r. w rządzie Marii das Neves Ceita Batista de Sousa). 21.IV.2006 r. objęła to samo stanowisko oraz tekę wicepremiera. Oba stanowiska utraciła 21.XI.2007 r. Należy do Partii Konwergencji Demokratycznej.