GUBERNATORKI 2002-

María del Carmen Valmorisco Martín

2003-23.IV.2004 radna ds. administracji publicznej we Castilla-La Mancha z ramienia Hiszpañskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE),
23.IV.2004-2005 delegatka rz¹du we wspólnocie autonomicznej Castilla-La Mancha.