KOBIETY-WICEPREZYDENCI
CZŁONKINIE RAD PAŃSTWA I KOLEKTYWNYCH GŁÓW PAŃSTW

Maria Ciocan

Urodziła się 26.III.1948 r.

1980-1985 Rady Państwa i wiceprezydent Rumunii,
1985-1989 członkini Rady Państwa.