GUBERNATORKI TERYTORIÓW ZEWNĘTRZNYCH 
WŁADCZYNIE 1950

Maria del Carmen Cerdeira Morterero

Urodziła się 27.IX.1958 r. w Ceucie. Należy do Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE). Ukończyła prawo na Uniwersytecie Sewilli. W latach 1983-1986 zasiadała w radzie miejskiej Ceuty. W okresie 1986-1993 była federalnym senatorem. W latach 1994-1996 była przedstawicielką rządu w Hiszpanii w Ceucie. Od 1999 r. posłuje w Parlamencie Europejskim. Jest mężatką i ma 2 dzieci.