WŁADCZYNIE 1000-1100

Maria Bułgarska

Była córką Trojana pochodzącego z Bułgarii oraz nieznanej z imienia bizantyńskiej arystokratki. Około 1061 r. poślubiła Andronika Dukasa, wnuka, syna i kuzyna cesarzy Bizanchum. Ten ważny polityk był protovestiariosem (drugim urzędnikiem na dworze cesarskim pod względem rangi). Dziećmy Marii i Andronika byli: Michał Dukas, Jan Dukas, Irena Doukaina, Anna Doukaina i Teodora Dukaina. Jej córka Irena poślubiła potem Aleksego Komnena, który w 1081 r. wstąpił na tron Bizancjum. Maria została protovestiarią na dworze córki. Miała pewien wpływ na sprawy państwa w pierwszych latach panowania zięcia. Owdowiała w 1077 r. Zmarła po 1081 r. w klasztorze Petrion jako mniszka Ksenia.