GUBERNATORKI 1640
WŁADCZYNIE 1700

Maria Anna Eleonora Wilhelmina Józefa von Habsburg

Urodziła się 18.IX.1718 r. w Wiedniu. Była trzecim dzieckiem i drugą córką cesarza rzymsko-niemieckiego Karola VI i cesarzowej Elżbiety Krystyny von Braunschweig-Wolfenbüttel. Była młodszą siostrą cesarzowej Marii Teresy. Obie siostry wychowywały się w wiedeńskim Kaiserhofie. Arcyksiężniczka zakochała się z wzajemnością w Karolu Lotaryńskim, młodszym bracie męża Marii Teresy, Franciszka I Lotaryńskiego. Młodzi musieli jednak poczekać z zawarciem małżeństwa, gdyż przeciwny temu związkowi był ojciec Marii. Ślub odbył się dopiero po śmierci Karola VI. Zgodę na to wyraziła jej siostra, cesarzowa Maria Teresa. Uroczystość miała miejsce 07.I.1744 r. w kościele Augustynów, w Wiedniu. Cesarzowa mianowała Marię i Karola namiestnikami Niderlandów Austriackich (Belgia i Luksemburg) jeszcze w tym samym miesiącu. Wkrótce młody małżonek musiał udać się na wojnę z Prusami i Maria rządziła sama na dworze w Brukseli. 16.XII.1744 r. urodziła córkę. Jeszcze tego samego dnia obie zmarły. Zostały pochowane w królewskiej krypcie w Wiedniu. Mąż Marii Anny nigdy się ponownie nie ożenił.

Źródła:

1. Wikipedia,

2. Hellmut Andichs, Kobiety Habsburgów, Kraków 1991,

3. Zbigniew Góralski, Maria Teresa, Kraków 1995.