WŁADCZYNIE 1350

Maria Angelina Dukaina Paleologina

Urodziła się w 1350 lub 1351 r. Była córką Symeona Uroša Paleologa, syna króla Serbii Stefana III, i Tomaidy Komnene Angeliny Orsini. W 1360 lub 1366 r. (mogło się to też stać w 1362 lub 1367 r.) poślubiła Tomasza II Preljubowicza, serbskiego arystokraty znanego również jako Tomasz Komnen lub Tomasz Komnen Paleolog. Jej ojciec mianował go gubernatorem Epiru północnego w Joaninie. Na przełomie 1366 i 1367 roku Tomasz wkroczył z serbskimi wojskami do Joaniny w celu obrony miejscowej ludności serbskiej przed atakami albańskimi i w krótkim czasie podporządkował sobie północny Epir. Przyjął tytuł despotesa, co zostało nawet uznane przez Bizancjum. W 1374 roku odparł najazd despotesa południowego Epiru Gjin Bua Spaty zmierzającego do podporządkowania sobie całego Epiru. Według tradycji spisanej w „Kronice z Janiny” był człowiekiem okrutnym, prześladował duchownych, nakładał liczne i niesprawiedliwe podatki, co doprowadzało do licznych buntów poddanych.

Maria była bardzo popularna wśród poddanych. Mąż w sposób widoczny maltretował ją. Współdziałała z spiskowcami, którzy zamordowali go 23.XII.1384 r. Maria została w Joaninie obwołana nową władczynią. Przybrała tytuł "basilissy" - cesarzowej. Jej doradcą został jej brat Jan Uroš Dukas Paleolog (wtedy będący mnichem o imieniu Józef). Jan doradził jej, by poślubiła Esau Buondelmontiego z Kefalinii. Zrobiła to po 31.I.1385 r. Jeszcze w tym samym roku cesarz bizantyński Jan V Paleolog potwierdził nadanie drugiemu mężowi Marii tytułu despoty. Maria zmarła bezpotomnie 18 lub 28.XII.1394 r.