WŁADCZYNIE 1150

Maria Albina d'Altavilla

Znana także jako Elwira, Albiria, Albinia lub Blanka. Urodziła się około 1185 r. Była córką króla Sycylii i hrabiego Lecce, Tankreda de Hauteville (rządził w latach 1190-1194) i królowej Sybilli di Medania. Jej ojciec zmarł w 1194 r. W tym samym roku Sycylia została zdobyta przez cesarza Henryka VI. Wkrótce potem rodzina królewska i wierni jej baronowie zostali na polecenie cesarza aresztowani pod fałszywym zarzutem spisku. Na początku 1195 r. wywieziono ich do Niemiec i prawdopodobnie zamordowano w 1198 r. Tego losu uniknęła Maria, która w 1198 lub 1200 r. poślubiła Waltera III z Brienne. W latach 1194-1205 Maria była hrabiną Lecce. Papież Innocenty III uznał jej męża księciem Tarentu, Apulii i hrabią Lecce. Owocami ich związku byli Walter IV z Brienne (późniejszy hrabia Brienne) i Anais. W 1201 r., po bitwie pod Agnellą, Walter III przybrał tytuł króla Sycylii. 11.VI.1205 r. został śmiertelnie ranny w bitwie pod Sarno. Zmarł trzy dni później. W 1205 r. przyszedł na świat ich syn-pogrobowiec. Został on jednak tylko hrabią Brienne. W jego imieniu rządziła matka Maria. Odebrano mu księstwo Tarentu i hrabstwo Lecce. Maria zmarła w 1216 r.