WŁADCZYNIE 1300

Maria

Urodziła się przed 1293 r. jako córka króla halickiego Jerzego I i Eufemii Kujawskiej. Najpóźniej w 1310 r. poślubiła księcia mazowieckiego Trojdena I. Ich dziećmi byli: Bolesław Jerzy II Trojdenowicz, Eufemia, Siemowit III i Kazimierz I. W 1323 r. zginęli dwaj bracia Marii: Andrzej (władający Haliczem i Wołyniem) i Lew II (panujący w Łucku). Maria została dziedziczką Halicza i Lwowa, a jej bratanica Eufemia - Wołynia i Łucka. Maria przekazała swoje prawa synowi Bolesławowi. Zmarła 11.I.1341 r.