WŁADCZYNIE 1250

Maria

Urodziła się około 1257 r. jako córka króla Węgier Stefana V (w latach 1262-1272) i Elżbiety Kumańskiej. Jej brat Władysław IV Kumańczyk panował na Węgrzech w latach 1272-1290. W 1270 r. Maria poślubiła króla Sycylii i Neapolu Karola II Andegaweńskiego. Ich dziećmi byli: Karol Martel, Małgorzata, Ludwik, Robert I Mądry, Filip I, Rajmund Berengar, Blanka Andegaweńska, Jan, Tristan, Eleonora, Maria, Piotr Tempesta, Jan i Beatrycze.

Zmarł 10.VII.1290 r. Jego następcą został Andrzej III Wenecki, wnuk króla Węgier Andrzeja II. Jego panowanie przypadło na trudne czasy. Wzrost znaczenia możnowładztwa ograniczał autorytet władcy. Ponadto jego rządy osłabiały roszczenia do tronu wysnuwane przez króla Niemiec Albrechta I i spowinowaconych z Władysławem IV Kumanem Andegawenów. Stosunki z Habsburgami Andrzej III uregulował już w 1291 r., natomiast z presją Andegawenów zmagał się przez całe swoje panowanie. W 1290 r. Maria zgłosiła swoje pretensje do tronu Węgier. Dalmacja uznała ją za królową z postanowieniem, że przekaże swoje prawa najstarszemu synowi, Karolowi Martelowi. Tak też się stało. Maria zmarła 25.III.1323 r.