WŁADCZYNIE 1000-1100

Maria

Urodziła się około 1020 r. jako córka Pandulfa IV, księcia Kapui, i Marii. Przed 1038 r. wyszła za mąż za Atenulfa, hrabiego Aquino. Ten ostatni w 1045 r., po śmierci Ranulfa Drengota, przejął księstwo Gaety z rąk Asclettina, hrabiego Aversy. Popierał go w tym teść. Najstarszy syn Marii i Atenulfa został w 1058 r. zaręczony z córką Ryszarda I, księcia Kapui, ale zmarł przed zawarciem małżeństwa. Ryszard potraktował jednak Gaetę jako tzw morgengab i uważał odtąd, że jest jej feudalnym panem.

Senatorka i księżna Maria rządziła Gaetą jako regentka w imieniu syna Atenulfa II po śmierci swego męża, która nastąpiła 02.II.1062 r. 01.VI.1062 r. księżna zawarła pakt z hrabiami Traietto, Maranoli i Suio. Sojusznicy zobowiązywali się nie zawierać żadnych paktów z Normanami i przysięgali bronić terytorium księstwa Gaety. Traktat został sfinalizowany w Traietto i przedłużony o rok. Liga zatrzymała rozszerzanie terytoriów Ryszarda I z Kapui. Ten jednak zręcznie przeszkodził w odnowieniu traktatu i 28.VI.1063 r. Gaeta była w jego rękach. Maria sprzymierzyła się z hrabiami Traietto, Aquino, swymi synami Lando i Atenulfem II oraz z Wilhelmem z Montreuil, który odtrącił swoją żonę, by w 1064 r. poślubić Marię. W II.1065 r. ich rewolta została stłumiona przez Ryszarda, a Maria i Wilhelm musieli uciekać z Gaety. Ryszard zaproponował jej, w ramach rekompensaty, małżeństwo z jego synem Jordanem.