WŁADCZYNIE 1150

Maria

Urodziła się w 1182 r. jako córka hrabiego Montpellier Wilhelma VIII i Eudokii Komneny. Jednym z warunków zawarcia tego małżeństwa było, że ich pierwsze dziecko, niezależnie od płci, odziedziczy władzę nad Montpellier po śmierci Wilhelma. W (lub krótko przed) 1192 r. Maria poślubiła Barrala z Marsylii, ale owdowiała już w tym samym roku. Po raz drugi wyszła za mąż pięć lat później za Bernarda IV z Comminges. W 1197 r. ojciec przekazał jej władzę nad Montpellier. Ze związku Marii z Bernardem pochodziły dwie córki: Matylda i Petronela. Małżeństwo ich rodziców zostało unieważnione z powodu bigamii ojca. Niektórzy twierdzą, że stało się to dzięki staraniom Marii, a inni, że - króla Aragonii Piotra II. Wilhelm VIII zmarł w 1202 r. Swe roszczenia do Montpellier wysunął przyrodni brat Marii, Wilhelm. Jego matką była Agnieszka Kastylijska. Przejął on kontrolę nad miastem, ale hrabina obroniła swoje prawa. 15.VI.1204 r. wyszła za mąż za króla Aragonii Piotra II i oficjalnie została uznana hrabiną Montpellier. 01.II.1208 r. przyszedł na świat syn tej pary, Jakub, przyszły król Aragonii Jakub I Zdobywca. Bezpośrednio po tym Piotr zaczął starać się o unieważnienie ich małżeństwa, gdyż chciał poślubić królową Jerozolimy Marię z Montferratu. Żądał także dla siebie hrabstwa Montpellier. Królowa i hrabina Maria resztę życia spędziła na walce o swoje małżeństwo i dziedzictwo. Papież Innocenty III oficjalnie uznał jej związek z Piotrem za ważny. Maria zmarła 18.IV.1213 r.