KOBIETY-PREMIERZY TERYTORIÓW ZEWNĘTRZNYCH
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000

Margie Sudre-Demaiche

Urodziła się 17.X.1943 r. w Vinh w Wietnamie. W 1951 r. wraz z rodziną opuściła Wietnam i osiadła w Marsylii we Francji. Ukończyła tam liceum Montgrand oraz studia medyczne (specjalizacja anestezjologia-reanimacja). W 1976 r. przeniosła się na Réunion (departament zamorski Francji). Zaczęła tam pracę w prywatnej klinice im. Joanny d'Arc (pracowała w niej w latach 1977-1995). Od 1977 r. jest doktorem medycyny. W okresie 25.VI.1993-23.III.1998 była przewodniczącą  Rady Regionalnej (izby wyższej parlamentu) i liderką rządu. Od 18.V.1995 r. do 1997 r. była sekretarzem stanu ds. frankofońskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Francji w obu rządach Alaina Juppé. Od III.1998 r. była radną regionalną na Reunionie. W VI.1999 r. weszła w skład Parlamentu Europejskiego. Od początku 2000 r. jest przewodniczącą francuskiej delegacji PPE-DE, w której skład wchodzą przedstawiciele rządzącej UMP i UDF. Zasiada w komisji polityki regionalnej, transportu i turystyki oraz komisji rybołówstwa. Jest wiceprzewodniczącą delegacji ds. stosunków z krajami Mashrequ i Zatoki. Z ramienia Parlamentu Europejskiego jest członkinią Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Krajów AKP ( krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku) i Unii Europejskiej. W swojej pracy parlamentarnej poświęca się szczególnie obronie peryferyjnych obszarów Unii Europejskiej, takich jak: Reunion, Gwadelupa, Martynika, Kanary, Gujana, Azory i Baleary. Margie Sudre-Demaiche jest mężatką.