MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

baronowa Margaretha af Ugglas

Urodziła się 05.I.1939 r. jako Margaretha Stenbeck. Ukończyła Sztokholmską Szkołę Ekonomiczną. Swego czasu pracowała jako dziennikarka - przez 5 lat pisała dla Svenska Dagbladet. Jest wpływową członkinią konserwatywnej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej (MSP). W 1974 r. weszła w skład parlamentu szwedzkiego z jej ramienia. Zasiadała tam do 1995 r. W 1981 r. stała na czele szwedzkiej sekcji Kobiecej Unii Europejskiej. W latach 1983-86 reprezentowała Szwecję w Radzie Europy. W okresie 04.X.1991-07.X.1994 była ministrem spraw zagranicznych w rządzie Carla Bildta. W okresie 01.I-31.XII.1993 była przewodniczącą OBWE. W 1993 r. przewodziła także obradom Rady Ministrów w Radzie Europy. W 1995 r. zasiadła w Parlamencie Europejskim. Od 1996 r. jest wiceprzewodniczącą Europejskiej Partii Ludowej.