MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Margaret Keita (1960-)

1980- pracuje w służbie cywilnej,
1991-1994 asystentka Głównego Księgowego (Accountant General),
1994-1996 zastępczyni Głównego Księgowego,
1996-10.III.2005 Główna Księgowa,
10.III-14.VI.2005 sekretarz stanu (minister) ds. gospodarki i finansów.