KANDYDATKI NA PREZYDENTA 1991-1999
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Marina Livitchi

01.X.1974-01.VII.1977 sekretarka w mołdawskim Ministerstwie Sprawiedliwości,
01.VII.1977-14.I.1985 notariusz państwowa w Centralnym Notariacie w mołdawskim Ministerstwie Sprawiedliwości,
koniec stycznia 1985 r. - przeprowadziła się w północne regiony Rosji - regiony wiecznego mrozu,
20.III-09.VIII.1985 radczyni prawna w dziale prawnym administracji przedsiębiorstwa państwowego „Jushjakutsnab" w Jakucji,
koniec 1988 - przybyła do Moskwy w celu odbycia studiów i napisała dysertację na temat przebudowy opieki społecznej nad osobami starszymi, inwalidami, dziećmi i młodzieżą. Studiowała w moskiewskiej Akademii Pracy i Stosunków Społecznych oraz na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu,
11.XI.1988-20.XII.1989 aspirant w moskiewskiej Akademii Pracy i Stosunków Społecznych. Wykładała prawo pracy i świadczenia socjalne,
25.XII.1989-25.VI.1992 przewodnicząca mołdawskiego Stowarzyszenia na rzecz Opieki nad Inwalidami,
XII.1990 wróciła do niepodległej już Mołdawii,
1992 obrona pracy doktorskiej z socjologii,
25.VI.1992-27.II.1994 przewodnicząca dziecięcego Funduszu na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych,
1994 napisała swoją drugą dysertację i obroniła pracę doktorską z prawa na uniwersytecie w Petersburgu,
29.III.1994-20.V.1998 członkini parlamentu z ramienia Partii Agrarnej,
1997-1998 przewodnicząca Partii Sprawiedliwości Społeczno-Ekonomicznej,
17.XI.1996 kandydatka na prezydenta Mołdawii,
20.V.1998- wykładowczyni prawa na Mołdawskim Uniwersytecie Gospodarczym i Prawniczym,
20.XI.2000- wykładowczyni na Wolnym Uniwersytecie Międzynarodowym (?).

Posiada tytuł honorowej przewodniczącej Narodowego Stowarzyszenia Praw Człowieka w Mołdawii oraz Międzynarodowej Fundacji Opieki nad Inwalidami i Sierotami w Mołdawii. Jeździ na wózku inwalidzkim. Po 2000 r. wyjechała z Mołdawii.