PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010

Marcella Liburd

Urodziła się 10.VII.1953 r. w Basseterre. W 1992 r. ukończyła prawo na Uniwersytecie Indii Zachodnich. Z wykształcenia jest prawniczką. Do 1994 r. (kiedy to przyjęto ją do palestry) pracowała jako nauczycielka. Potem była adwokatem w kancelarii Bryant i Liburd. W 1997 r. objęła stanowisko sekretarza Partii Pracy Saint Christopher (St Kitts) i Nevis. W latach 1999-2000 zasiadała w 1-izbowym Zgromadzenia Narodowym jako senator mianowana przez premiera. W okresie 10.I.2000-16.XII.2004 pełniła funkcję zastępczyni spikera parlamentu. 16.XII.2004 r. została pierwszą w historii swego kraju kobietą-spikerem Zgromadzenia Narodowego. Funkcję tę pełniła do 18.IV.2008 r. Po wyborach parlamentarnych z I.2010 r. ponownie zasiadła w Zgromadzeniu Narodowym. 07.II.2010 r. została ministrem zdrowia, służb socjalnych, rozwoju wspólnoty, kultury i równouprawnienia płci.