WŁADCZYNIE 1350

Małgorzata z Thouars

Była córką Joanny II, hrabiny Dreux i Braine oraz pani Montpensier, i Ludwika I z Thouars. W 1365 r., po śmierci brata Szymona, objęła władzę nad hrabstwami Dreux i Braine. Przez 12 lat rządziła nimi wraz z siostrami Petronelą i Izabelą. Mężami Małgorzaty byli Tomasz z Chemille i Gwidon Turpin, pan de Crisse. W 1377 r. siostry sprzedały hrabstwa Dreux i Braine królowi Francji. Małgorzata zmarła w 1404 r.