WŁADCZYNIE 1400

Małgorzata z Palatynatu

Urodziła się w 1376 r. jako córka Ruprechta z Palatynatu i Elżbiety z Nuremberg. 05.II.1394 r. w Kaiserslauten wyszła za mąż za Karola II, księcia Górnej Lotaryngii. Ich dziećmi byli: Izabela I Lotaryńska, Ludwik (zmarł młodo), Ralf (zmarł młodo) i Katarzyna Lotaryńska. Małgorzata owdowiała 25.I.1431 r. W latach 1431-1434 rządziła Górną Lotaryngią jako regentka w imieniu córki. Zmarła 26.VIII.1434 r.