WŁADCZYNIE 1350

Małgorzata z Joinville

Urodziła się w 1354 r. jako córka Henryka V, hrabiego Vaudémont i pana Joinville, oraz Marii Luksemburskiej. Henryk zmarł w 1365 r. i 11-letnia Małgorzata została jego następczynią jako hrabina Vaudémont i pani Joinville. W 1367 r. poślubiła Jana z Châlon, który zmarł już w 1373 r. Rok później drugim mężem hrabiny został Piotr, hrabia Genewy. Jego bratem był antypapież Klemens VII. Piotr zmarł w 1392 r. Jeszcze w tym samym roku Małgorzata wyszła za mąż za Ferdynanda I, syna księcia Lotaryngii Jana I. Owocami tego związku byli: Małgorzata, Izabela (Elżbieta) i Antoni. Hrabina owdowiała po raz trzeci w 1415 r. Zmarła w 1418 r.