WŁADCZYNIE 1300

Małgorzata Wake

Urodziła się około 1297 r. jako córka Jana Wake'a, pierwszego barona Wake of Liddell, i Joanny de Fiennes. Około 1312 r. wyszła za mąż za Jana Comyn (ok. 1294-1314). Mieli tylko jedno dziecko, Aymera Comyna (1314-1316). Mąż Małgorzaty zginął 24.VI.1314 r. w bitwie pod Bannockburn. Była to jedna z serii bitew w szkockiej wojnie o niepodległość, zakończona zwycięstwem Szkotów. Drugim mężem Małgorzaty został między X a XII.1325 r. Edmund Woodstock, pierwszy hrabia Kentu. Dziećmi Małgorzaty i Edmunda byli: Edmund, Małgorzata, Joanna z Kentu i Jan. 31.V.1349 zmarł bezpotomnie jej brat Tomasz Wake, drugi baron Wake of Liddell. Małgorzata została wtedy trzecią baronową Wake of Liddell. Zmarła na zarazę 29.IX.1349 r.