WŁADCZYNIE 1250

Małgorzata von Hohenstaufen

Urodziła się w końcu 1237 lub 01.XII.1241 r. jako córka cesarza niemieckiego Fryderyka II i Izabeli Angielskiej. W 1242 r. została zaręczona z księciem Turyngii Albertem II. Ich ślub miał miejsce w VI.1255 r. Z tego związku pochodzili: Henryk, Fryderyk, Dytryk IV, Agnieszka i Małgorzata. Małgorzata von Hohenstaufen jako oprawę dostała Altenburg, Zwickau, Chemnitz etc. Po odkryciu zdrady męża z Kunegundą von Eisenberg, uciekła do Frankfurtu nad Menem, gdzie zmarła sześć tygodni później, 08.VIII.1270 r.