GUBERNATORKI 2459-
WŁADCZYNIE 1250

Małgorzata Samborówna

Urodziła się w 1230 r. jako Zwinisława. Była córką księcia dzielnicowego lubiczewsko - tczewskiego, Sambora II, i Mechtyldy Meklemburskiej. W 1248 r. Zwinisława wyszła za mąż za przyszłego króla Danii, Krzysztofa. Oboje małżonkowie wstąpili na tron w 1252 r. Mieli trójkę dzieci: synów Eryka Glippinga (następcę Krzysztofa na tronie), Matyldę i Małgorzatę (niektóre źródła podają jeszcze Mikołaja, Waldemara i Ingeborgę). Ponieważ pozycja Eryka jako króla była ciągle zagrożona, ok.. Królowa w swej nowej ojczyźnie przybrała imię Małgorzata. Później dodano jej przydomek Dzika. Kilka lat po ślubie para królewska została obłożona klątwą arcybiskupa Jakoba Erlandesna (król kłócił się z Kościołem). Mąż Małgorzaty zmarł 29.V.1259 r. i nowym władcą Danii został 10-letni Eryk Glipping. Do 1264 r. matka sprawowała rządy w jego imieniu. Walczyła z potężnym arcybiskupem Jakobem Erlandsenem, krewnym męża Erikiem Abelsonem i hrabiami Holsztynu. W 1261 r. regentka dokonała zbrojnego wypadu na południową Jutlandię i po przegranej pod Lohede, wraz z synem, została wzięta do niewoli w Holsztynie w Niemczech. Już w następnym roku, z pomocą księcia Brunszwiku Alberta, wrócili do kraju i to Erlandsen musiał teraz przed nimi uciekać. Monarchini przekonała papieża Urbana IV w 1262 lub 1263 r. do zaakceptowania kobiet jako dziedziczek tronu Danii. Miało to zagwarantować koronę dla jednej z jej córek po bezpotomnej śmierci ich brata. W latach 1266-1282 królowa Małgorzata była panią Estonii (która była jej posagiem) i Virlandii oraz zarządzała hrabstwem Lolland-Falster w Danii. Do końca życia była osobą wpływową politycznie. Ma opinię bardzo kompetentnej władczyni. Królowa Małgorzata zmarła w XII.1282 r. Pochowano ją w kościele cysterskim w Bad Doberan.