WŁADCZYNIE 1300

Małgorzata Sabaudzka

Urodziła się w 1276 lub w 1295 r. jako córka Amadeusza V Wielkiego, hrabiego Sabaudii, i Sybilli Simony z Bauge. 23.III.1296 r. poślubiła Jana I, markiza Montferratu, z którym nie miała dzieci. Jej mąż zmarł w III.1305 r. Małgorzata rządziła potem Montferratem jako regentka do 1306 r., kiedy to władzę objął Teodor I Paleolog, syn cesarza bizantyńskiego Andronika II Paleologa i Ireny z Montferratu, siostry jej ojca. Markiza Małgorzata zmarła w 1339 r.