WŁADCZYNIE 1400

Małgorzata Orleańska

Urodziła się w 1406 r. jako córka Walentyny Visconti księcia Orleanu Ludwika I. 29.VIII.1423 r. poślubiła Ryszarda Bretońskiego, hrabiego Étampes. Ich dziećmi byli: Maria, Franciszek II, syn lub córka o nieznanym imieniu, Izabela, Katarzyna, Małgorzata i Magdalena. W 1420 r., po śmierci swego brata Filipa, Małgorzata została hrabiną Vertus. Mąż Małgorzaty zmarł 02.VI.1438 r. Po jego śmierci hrabina przebywała w różnych klasztorach. Była bardzo pobożną kobietą. Zmarła 24.IV.1466 r.