WŁADCZYNIE 1350

Małgorzata Morawska

Była córką morawskiego wielomoży Jarosława ze Šternberka. W 1347 r. poślubiła księcia bytomsko-kozielskiego Bolesława. Posag panny młodej wynosił 60 kóp groszy praskich i został zabezpieczony wsią Zakrzów. Z tego związku pochodziły: Elżbieta, Eufemia i Bolka. Książę Bolesław zmarł w 1355 r. Małgorzata do swej śmierci w 1357 r. rządziła księstwem bytomskim, które było jej oprawą wdowią.