WŁADCZYNIE 1300

Małgorzata Maultasch

Urodziła się w 1318 r. jako córka księcia Karyntii (i byłego króla Czech) i hrabiego Tyrolu Henryka VI Karynckiego i Adelajdy Brunszwickiej. 16.IX.1330 r. poślubiła Jana Henryka Luksemburskiego, syna króla Czech Jana Luksemburskiego. Henryk VI zmarł 02.IV.1335 r. Od tej pory Małgorzata była hrabiną Tyrolu. Małgorzata wygnała męża z pomocą stanów szlachty tyrolskiej 02.XI.1341 r. 10.II.1342 r. jej drugim mężem został Ludwika V Brandenburskiego, syna cesarza Ludwika IV. Wywołało to konflikt z papieżem Klemensem VI. Tyrol obłożono interdyktem. Pierwsze małżeństwo Małgorzaty zostało unieważnione w 1349 r. z powodu impotencji męża.

Dziećmi Małgorzaty i Ludwika byli: Hermann Bawarski (1343-1360), Meinhard III (1344-1363) i dwie, nieznane z imienia, córki. W 1359 r. ożeniła Meinharda z Małgorzatą, córką księcia Austrii Alberta II Habsburga. Ludwik zmarł 18.IX.1361 r. Od tej pory Małgorzata władała Tyrolem wraz z synem Meinhardem. Ten jednak zmarł bezpotomnie 13.I.1363 r. Wtedy jego matka przekazała prawa do Tyrolu księciu Austrii Rudolfowi IV Habsburgowi. Decyzję zatwierdził cesarz Karol IV i 08.II.1364 r. nadał Rudolfowi IV Tyrol jako lenno.

Przydomek Maultasch (Torbogęba) pojawił się ok. 1366 r. i oznaczał pierwotnie kobietę rozwiązłą seksualnie. Wiązało się to z drugim małżeństwem Małgorzaty zawartym bez zgody papieża.Używany był przez papieską i czeską propagandę. Dopiero w 1425 r. pojawiła się interpretacja nawiązująca do twarzy. Od tej pory Małgorzata uchodzi za niezwykle brzydką osobę co nie znajduje potwierdzenia w źródła powstałych za jej życia, które określały ją jako bardzo piękną kobietę. Hrabina zmarła 03.X.1369 r. w Wiedniu.