WŁADCZYNIE 1350

Małgorzata III Flandryjska

Urodziła się 13.IV.1350 r. jako córka Ludwika II de Male, hrabiego Flandrii, Nevers, Rethel i Artois oraz hrabiego-palatyna Burgundii, i Małgorzaty Brabanckiej. Dwaj bracia hrabianki zmarli jako dzieci. Tym samym to ona stała się jedyną dziedziczką swojego ojca. Pierwszym mężem Małgorzaty został w 1357 r. Filip, książę Burgundii. Zmarł on w 1361 r. nie pozostawiwszy potomka. Drugim mężem Małgorzaty został 19.VI.1369 r. w Gandawie Filip II Śmiały, kolejny książę Burgundii. Ich dziećmi byli: Jan bez Trwogi, Karol, Małgorzata Burgundzka, Ludwik, Katarzyna Burgundzka, Bona, Antoni I, Maria i Filip II. Ludwik II zmarł 30.I.1384 r. Po jego śmierci Małgorzata została hrabiną Flandrii i Artois, hrabiną-palatynką Burgundii, markizą Anvers, panią Anterpii, Mechelen i Malines oraz hrabiną Nevers i Rethel. Hrabstwo Nevers jeszcze w tym samym roku przekazała Janowi bez Trwogi. W 1402 r. Rethel znalazło się w rękach jej następnego syna, Antoniego I. Pozostałymi ziemiami władała do swej śmierci. W 1404 r. abdykowała ciotka Małgorzaty, księżna Brabancji i Limburgii Joanna. Swą następczynią uczyniła właśnie Małgorzatę. Ta z kolei rychło przekazała władzę nad oboma księstwami swemu synowi Antoniemu. Księżna i hrabina owdowiała 27.IV.1404 r. Małgorzata III zmarła 16.III.1405 r. w Arras.