WŁADCZYNIE 1300

Małgorzata I Burgundzka

Urodziła się w 1309 lub 1310 r. jako druga córka hrabiego Poitiers Filipa i Joanny Burgundzkiej, hrabiny palatynki Burgundii i Franche-Comté, pani Salins oraz hrabiny Artois, Flandrii i Brabancji. Jej starszą siostrą była Joanna III Francuska, hrabina palatynka Burgundii i Franche-Comté, pani Salins oraz hrabina Artois, Flandrii i Brabancji. W 1316 r. ojciec Małgorzaty zasiadł na tronie Francji jako Filip V Wysoki. Rok później narzeczonym Małgorzaty został Ludwik I, hrabia Nevers, Flandrii i Rethel (tam panował jako Ludwik II). Ich ślub odbył się 21.VI lub 21.VII.1320 r. Jedynym dzieckiem tej pary był Ludwik II de Mâle. Ludwik I zginął 26.VIII.1346 r. w bitwie pod Crécy. Wdowa po nim w tym samym roku sprawowała regencję w hrabstwach Nevers, Flandrii i Rethel w imieniu ich syna. 21.XI.1361 r., po śmierci Filipa I Burgundzkiego, została hrabiną palatynką Burgundii i Franche-Comté, panią Salins oraz hrabiną Artois jako Małgorzata I. Zmarła 09.V.1382 r. w Paryżu.