WŁADCZYNIE 1300

Małgorzata de Villehardouin

Urodziła się w 1266 r. jako młodsza córka Wilhelma II de Villehardouin, księcia Achai, i jego drugiej żony Anny Komneny Dukainy. 01.IX.1294 r. wyszła za mąż za Isnarda de Sabran, syna hrabiego di Ariano w Apulii. Ich jedynym dzieckiem była Izabela de Sabran. Isnard zmarł w 1297 r. Dwa lata później Małgorzata została drugą żoną Ryszarda Orsiniego, hrabiego Kefalonii. Z tego związku pochodziła nieznana z imienia córka, która zmarła we wczesnym dzieciństwie. 23.I.1312 r. zmarła Izabela de Villehardouin, starsza siostra Małgorzaty oraz księżna Achai i Morei. Małgorzata zgłosiła swe pretensje do księstwa Achai. W 1314 r. przekazała swe prawa Izabeli de Sabran i jej mężowi, Ferdynandowi z Majorki. W 1315 r. została baronową Akovy jako następczyni swej kuzynki, Małgorzaty de Neuilly. Zmarła w II.1315 r. Jej następczynią w Akowie została córka.