WŁADCZYNIE 1200

Małgorzata de Courtenay

Urodziła się w 1194 r. Była córką cesarzowej Jolanty i Piotra II de Courtenay. Jej pierwszym mężem był Raoul de Lusignan. Ich związek został anulowany w 1213 r. W 1217 r. Małgorzata poślubiła hrabiego Henryka de Vianden. Z tego związku pochodzili: Matylda, Piotr, Fryderyk, Henryk, Filip i Jolanta. W 1229 r. zmarł margrabia Namur Henryk II, brat Małgorzaty. Małgorzata rządziła tą marchią w latach 1229-1237. Pretensje do niej zgłaszali hrabiostwo Flandrii i Hainaut Joanna I z Konstantynopola i Ferdynand Portugalski. Ten ostatni nawet najechał na Namur. Małgorzata została zmuszona do negocjacji. 01.XI.1232 r. podpisano pokój w Cambrai. W 1237 r. władzę w Namur przejął brat Małgorzaty i cesarz łaciński Baldwin II. W 1252 r. zmarł jej mąż. Potem umarł Filip, ich syn i następca. Małgorzata wycofała się do klasztoru Marienthal. Zmarła tam 17.VII.1270 r.