WŁADCZYNIE 1400

Małgorzata Cylejska

Urodziła się w 1411 r. Była córką Hermana III, hrabiego Cilly, i Elżbiety von Abensberg. 15.III.1430 r. wyszła za mąż za Hermana I, hrabiego Montfort-Pfannberg-Bregenz. Mieli 4 dzieci: Hermana II, Jerzego, Jana III i Barbarę. Herman I zmarł 24.VII.1435 r. W XII.1444 r. Małgorzata poślubiła księcia cieszyńskiego i głogowsko-ścinawskiego Władysława. Nie mieli dzieci. Księżna współwładała księstwem u boku męża. Władysław zmarł 14.II.1460 r. Po jego śmierci Małgorzata rządziła połową księstwa głogowskiego i połową księstwa ścinawskiego, które stanowiły jej oprawę wdowią. Do śmierci musiała bronić swego spadku przed zaborczym Janem II, księciem żagańskim. Zmarła 22.VII.1480 r.