WŁADCZYNIE 1250

Małgorzata Burgundzka

Urodziła się w 1248 lub 1250 r. jako druga córka Matyldy II de Dampierre, pani Burbonii i hrabiny Nevers, Auxerre i Tonnerre, i Eudoksjusza, księcia Burgundii. Matylda II zmarła w 1262 r. W Burbonii zastąpiła ją siostra Agnieszka. Hrabstwami Nevers, Tonnerre i Auxerre miał zarządzać do swej śmierci jej mąż Eudoksjusz, który zmarł w 1266 lub 1269 r. Córki Matyldy miały objąć swe dziedzictwo w 1273 r. Inna wersja mówi, że Jolanta II (najstarsza siostra Małgorzaty) objęła we władanie te trzy hrabstwa bezpośrednio po śmierci matki, a w 1273 r. przekazała siostrom Tonnerre (Małgorzacie) i Auxerre (Adelajdzie (Alicji) Burgundzkiej). Trzecia wersja jest taka, że wszystkie siostry przejęły rządy nad swymi hrabstwami już w 1262 r.

Została drugą żoną Karola Andegaweńskiego, króla Sycylii, Neapolu, tytularnego króla Jerozolimy, hrabiego Andegawenii, Maine, Prowansji i Forcalquier. Mieli tylko jedną córkę Małgorzatę, która zmarła w dzieciństwie. Karol zmarł w 1285 r. Wdowa po nim przeprowadziła się do Tonnerre z swymi krewnymi: Małgorzatą de Beaumont (wdową po Boemund VII de Poitiers, hrabim Trypolisu) i Katarzyną I z Courtenay, tytularną cesarzową Konstantynopola. Hrabina Małgorzata zmarła tam 04.IX.1308 r.