WŁADCZYNIE 1400

Małgorzata Brunszwicka

Urodziła się około 1411 r. jako córka księcia Eryka II z Braunschweig-Grubenhagen i Elżbiety von Braunschweig-Göttingen. Wyszła za mąż za Szymona IV, pana Lippe. Z tego związku pochodzili: Agnieszka (późniejsza opatka klasztoru Gandersheim), Zofia (późniejsza opatka klasztoru Gandersheim), Elżbieta, Małgorzata, Anna, Henryk III, Ernest i Albrecht IV. Szymon IV zmarł w 1429 r. Małgorzata jeszcze przez cztery lata sprawowała opiekę nad synami. Potem osiadła bez dzieci w zamku Brake. Zmarła 02.IV.1511 r.