WŁADCZYNIE 1350

Małgorzata

Urodziła się w 1363 r. jako córka Piotra Rajmunda II, hrabiego Comminges, i Joanny z Comminges. W 1376 r., po śmierci ojca, Małgorzata została panującą hrabiną Comminges. 14.V.1378 r. poślubiła Jana III, hrabiego Armagnac, Fézensac i Rodez. Z tego związku pochodziły Joanna i Małgorzata. Jan III zmarł 25.VII.1391 r. W 1396 r. wyszła za mąż za Jana z Armagnac. 16.VII.1419 r. trzecim mężem Małgorzaty został Mateusz de Foix. Małgorzata zmarła w 1443 r.