WŁADCZYNIE 1300

Małgorzata

Urodziła się około 1320 r. jako córka hrabiego Ottona IV von Ravensberg-Vlotho (zmarł w 1328 r.) i Małgorzaty von Berg-Windeck, dziedziczki Bergu (zmarła w 1339 r.). W 1336 r. poślubiła Gerharda I, hrabiego Jülich. Ich dziećmi byli: Wilhelm I, Elżbieta i Małgorzata. 03.IV.1348 r. zmarł wuj Małgorzaty Adolf IX (brat jej matki), hrabia Bergu i pan Windeck. Wdowa po nim, Agnieszka Kliwijska, zabezpieczyła jego dziedzictwo dla Małgorzaty. Odtąd była ona hrabiną Bergu (po wuju) i Ravensbergu (po ojcu). 18.V.1360 r. umarł mąż Małgorzaty. Ona sama zmarła 18.III.1384 r.