WŁADCZYNIE 1300

Małgorzata

Urodziła się około 1320 r. jako córka Tomasza z Brotherton, pierwszego hrabiego Norfolk, i Alicji Hayles. W 1334 r. Małgorzata została dziedziczką hrabstwa po śmierci swego brata Edwarda. W 1337 r. poślubiła Jana de Segrave, czwartego barona Segrave. Ich dziećmi byli: Edmund, Elżbieta, Jan i Anna. 04.VIII.1338 r., po śmierci ojca, Małgorzata została drugą hrabiną Norfolk i Lordem Marszałkiem. Lord Marszałek (Earl Marshal) jest ósmym urzędem w hierarchii Wielkich Urzędników Państwowych (Great Officers of State). W średniowieczu jego/jej obowiązkiem było opiekowanie się stajniami królewskimi. Obecnie Lord Marszałek odpowiada za organizację uroczystości koronacyjnych i otwarcie sesji Parlamentu. Hrabina Norfolk jest do tej pory jedyną kobietą piastującą to stanowisko.

W 1350 r. Małgorzata i Jan postanowili unieważnić swój związek. Wcześniej hrabina zaczęła romansować z sir Walterem Manny, pierwszym baronem Manny. Jan zmarł w 1353 r. nie doczekawszy się rozwodu. Małgorzata i Walter wzięli ślub krótko przed 30.V.1354 r. Z tego związku pochodzili Tomasz i Anna (przyszła baronowa Manny). Drugi mąż hrabiny zmarł w 1371 r. W 1377 r. przestała być Lordem Marszałkiem. W 1397 r. Małgorzata została dożywotnią księżną Norfolk. W tym samym roku pierwszym księciem Norfolk został jej wnuk, Tomasz Mowbray. Małgorzata zmarła 24.III.1399 r. Pochowano ją Christ Church Greyfriars w Londynie.