WŁADCZYNIE 1300

Małgorzata

Była jedyną córką hrabiego Hugona z Soissons i Joanny z Argies. W 1306 r. została następczynią swego ojca na stanowisku hrabiny Soissons. Mężem Małgorzaty był Jan z Beaumont (1288-1356). Ich dziećmi byli: Joanna I, Jan, Wilhelm, Amalryk i Reinout. W 1344 r. Małgorzata oddała władzę swej córce Joannie I. Zmarła w 1350 r.