WŁADCZYNIE 1250

Małgorzata

Urodziła się w IV(?).1283 r. Była córką króla Norwegii Eryka II Wroga Księży i Małgorzaty, córki króla Szkocji Aleksandra III. Jej matka zmarła po jej narodzinach. Po śmierci stryjów dziadek doprowadził do tego, że 1284 r. szkoccy baronowie uznali ją za dziedziczkę Szkocji. Król Aleksander III zmarł 19.III.1286 r. 25.XI.1286 r. Małgorzata została namaszczona na królową Szkocji i Orkad. Była jednak tylko nominalną władczynią, ponieważ przebywała w Norwegii (zwano ją Panną Norweską). W Szkocji w jej imieniu rządzili Strażnicy (rada regencyjna). W 1290 r. została zaręczona z Edwardem (przyszłym królem Anglii Edwardem II), synem króla Anglii Edwarda I. Polityka tego ostatniego zmierzała do zagarnięcia Szkocji przez Anglię. Wskutek ciężkiej podróży morskiej mała królowa zmarła we IX/X.1290 r.