SZEFOWE RZĄDÓW W LATACH 2295-1935
WŁADCZYNIE

Maham Anga

Znana także jako Gul Badan. Była piastunką i powiernicą cesarza Indii Dżalal ad-Dina Muhammada Akbara Wielkiego z dynastii Wielkich Mogołów (panował w latach 1556-1605). Po upadku Bairama Khana (dotychczasowego współregenta) monarcha 27.III.1560 r. mianował premierem (Vakil-i-Mutlaq'iem) Shihabuddina Khana Atkę, gubernatora Delhi. Wkrótce potem ten sam urząd objęła Maham Anga. Akbar eksperymentował z podwójnym premierostwem. Oboje byli odpowiedzialni przed nim. Pani premier nie zamierzała dzielić się władzą i wkrótce doprowadziła do zdymisjonowania swego kolegi. Na jego miejsce zaproponowała Bahadura Khana, który był bardzo niekompetentną osobą na tym stanowisku. Wkrótce zastąpili go u jej boku inni mężczyźni. Realna władza spoczywała jednak w rękach pani premier. Jej syn Adam Khan, dowódca armii, próbował zamordować Akbara w 1562 r. Karą za ten uczynek była śmierć. Maham Anga była tak zszokowana postępkiem syna, że zmarła 24.VI.1562 r.