WŁADCZYNIE 1400

Magdalena Brzeska

Urodziła się między 1426 a 1430 r. jako córka księcia legnicko-brzeskiego Ludwika II Elżbiety Hohenzollern. Na przełomie stycznia i lutego 1442 r. poślubiła księcia opolskiego Mikołaja I. Ich dziećmi byli: Ludwik, Jan II Dobry, Mikołaj II, Bolesław, Bernard, Machna, Elżbieta, Katarzyna, Magdalena i Elekta. Księżna była wpływową politycznie postacią za życia męża. Mikołaj I zmarł 03.VII.1476 r. Magdalena zmarła 10.IX.1497 r.