WŁADCZYNIE 1350

Ma

Urodziła się w 1333 r. Suzhou w prowincji Anhui. Była adoptowaną córką Guo Zixing, dowodzącego chłopską armią walczącą przeciwko dynastii Yuan. Potem wyszła za mąż za Zhu Yuanzhanga. W 1368 r. zdobył on Pekin, usunął Mongołów i ogłosił się cesarzem Chin o imieniu Hung Wu. Założył dynastię Ming. Stolicą uczynił Nankin. Ma doradzała mu w sprawach państwowych i wojskowych. Cesarz bardzo liczył się z jej zdaniem. Cesarzowa zmarła w 1382 r.