MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Lygia Louise Irene Kraag-Keteldijk

Urodziła się 18.VI.1941 r. w Paramaribo. Należy do Partii Narodowej Surinamu (NPS). W 1967 r. ukończyła socjologię na Rijksuniversiteit Utrecht. W przeszłoszści pracowała w surinamskim Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie zajmowała się polityką reemigracyjną. W 1979 r. przeniosła się do Ministerstwa Pracy. W latach 1981-1986 pracowała w Holandii w Ministerstwie Spraw Społecznych. Odpowiadała tam za politykę reemigracyjną i mniejszości narodowe. W 1986 r. wróciła do Surinamu i pracy w tamtejszym Ministerstwie Pracy. W 1993 r. zatrudniła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W okresie 2001-01.IX.2005 była dyrektorką polityczną Gabinetu Prezydenta. Od 01.IX.2005 do 13.VIII.2010 r. była ministrem spraw zagranicznych Surinamu (funkcję tę objęła po Marii Elisabeth Levens).