WŁADCZYNIE 1100

Lutgardis von Sulzbach

Urodziła się około 1115 r. jako córka Berengara II, hrabiego von Sulzbach, i Adelajdy von Dießen. Około 1139 r. wyszła za mąż za Gotfryda II, hrabiego Brabancji (Dolnej Lotaryngii). Z tego związku pochodził Gotfryd III, następca ojca. Mąż Lutgardis zmarł w 1142 r. i (prawdopodobnie) do 1155 r. rządziła ona Brabancją jako regentka w imieniu syna. W 1143 r. wyszła ponownie za mąż za Hugona X, hrabiego von Dagsburg i Metz. Z tego związku pochodzili: Gertruda von Egisheim, Luitgard von Egisheim, Albert II i Klemencja von Egisheim. Hrabina Lutgardis zmarła po 1162 r.