WŁADCZYNIE 1150

Lukarde von Leiningen

Była córką i dziedziczką hrabiego Emicha IV von Leiningen. Lukarde była hrabiną Leiningen w latach 1197-przed ok. 1239/1249. Około 1207 r. wyszła za mąż za Szymona II, hrabiego Saarbrücken. Z tego związku pochodzili: Szymon III (hrabia Saarbrücken), Fryderyk I (hrabia Leiningen) i Henryk (biskup Wormacji). Drugim mężem Lukarde był Lotar, hrabia von Wied. Hrabina zmarła ok. 1239/1249 r.