WŁADCZYNIE 750-1000

Luitgarda Saska

Urodziła się około 845 r. jako córka księcia wschodniosaskiego Ludolfa i Ody, córki frankijskiego możnego Billunga. 29.XI.874 r. w Aschaffenburgu poślubiła Ludwika III Młodszego, syna króla Franków Wschodnich Ludwika II Niemieckiego i Emmy Bawarskiej. Z tego związku pochodzili Ludwik i Hildegarda. Ludwik II zmarł w 876 r. Po jego śmierci synowie podzielili między siebie kraj. Ludwik otrzymał Saksonię, a po śmierci swego brata Karlomana II w 880 r. - Bawarię. Ludwik III zmarł 20.I.882 r. Luitgarda jeszcze w tym samym roku poślubiła księcia szwabskiego Burcharda I. Ich dziećmi byli Burchard II i Udalryk. Luitgarda była opisywana jako kobieta o żelaznej woli i wielkich politycznych ambicjach. Swojego drugiego męża zachęcała do aktywniejszego udziału na wschodniofrankijskiej scenie politycznej. Zmarła 17.XI.885 r.