WŁADCZYNIE 1150

Ludmiła Czeska

Urodziła się około 1170 r. w Ołomuńcu jako córka księcia Czech Fryderyka i Heleny Węgierskiej. Przed 1189 r. została żoną hrabiego Adalberta IV z Bogen-Windberg. Ich dziećmi byli: Bertold III, Liutpold i Adalbert V. Mąż Ludmiły zmarł 20.XII.1197 r. wskutek ran zadanych na krucjacie. Hrabina do 1204 r. rządziła hrabstwem Bogen-Windberg jako regentka w imieniu małoletnich synów. W 1204 r. wyszła po raz drugi za mąż za księcia Bawarii Ludwika I, niegdyś wroga swego męża. Zaopiekował się on jej synami i zadbał o to, by otrzymali swoje dziedzictwo. Z Ludmiłą miał jednego syna, księcia Bawarii Ottona II. Drugi małżonek Ludmiły pożegnał się z życiem 15.IX.1231 r. Sama Ludmiła zmarła 05.VIII.1240 r. w Landshut. Pochowano ją w Seligenthal.